Poniższy referat został wygłoszony na Spotkaniu Seniorów zorganizowanym przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Szczepana na Mokotowie w dniu 19 stycznia 2017 r.

Rozważania o mądrości.

     Około pięćdziesiąt lat temu , kiedy mieszkaliśmy w Otwocku, odbywaliśmy od czasu do czasu spotkania w gronie zaprzyjaźnionych rodzin dla dyskusji wybranych zagadnień, zazwyczaj poprzedzonych krótką prelekcją. Wybranym tematem prelekcji i dyskusji na jednym ze spotkań była „Mądrość w pismach Starego Testamentu” Prelekcje na nasze zaproszenie wygłosił ks. prof. Eugeniusz Weron pallotyn, mieszkający wtedy w Otwocku. Temat mądrości okazał się dla mnie tak interesujący i atrakcyjny, że zachęcił mnie do gromadzenia przedmiotowych publikacji , ich lektur i sporządzania z nich notatek. To co mam dzisiaj przedstawić to rezultat czytania i rozważań wybranych publikacji. Kiedy dzisiaj myślę, co wzbudziło nasze zainteresowanie tym tematem, to prawdopodobnie było to uświadomienie sobie faktu, że temat mądrości przestał być interesujący dla współczesnego człowieka. Słyszymy wiele o inteligencji, fachowości, doświadczeniu, uczoności, czy specjalizacji – a prawie zupełnie zanikło mówienie o mądrości.. Najczęściej określenie to odnoszone jest do umiejętności doprowadzania spraw do zamierzonego celu, do osiągania sukcesu. Im większa jest skala tego sukcesu, tym większa wydaje się być mądrość danego człowieka W prowadzonej dawno temu rozmowie o cechach Polaków, ze strony mego przyjaciela padła opinia, ze mądrość jest cechą ludzi pojawiającą się rzadko. Jest ona jak nieliczne kółeczka tłuszczu na chudym rosole. Mądre narody starają się te kółeczka łączyć z sobą, aby nadać im większą moc oddziaływania.
     Inne wydarzenie, które zapadło mi w pamięć, to wypowiedź amerykańskiego laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, prof. Izaaka Rabi, który przypisał swej matce wielką zasługę dla swojej późniejszej naukowej kariery. Moja matka- powiedział on- kiedy byłem uczniem szkoły podstawowej- nie pytała przy mym powrocie do domu czy zachowywałem się poprawnie, ale pytała mnie od czasu do czasu „ czy zadałeś dzisiaj w szkole jakieś ciekawe pytanie ? Postawa tej matki, zachęcające dziecko do intelektualnej aktywności, wydała mi się być dobitnym przykładem mądrości rodzicielskiej, polegającej na wdrażaniu dziecka do aktywnej postawy zadziwienia światem zewnętrznym.

Czytaj więcej: "Rozważania o mądrości" - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Poniżej zamieszczamy teksty wykładów wygłoszonych na spotkaniach POAK lub artykułów czy wykładów
związanych z tematyką wchodzącą w zakres zainteresowania członków Akcji Katolickiej.

 

  • Filozoficzne źródła "cywilizacji śmierci" - według Jana Pawła II - ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. kliknij tutaj
  • "Kiedy zaczyna się życie człowieka" - Elżbieta Wójcik, lekarz. Prelekcja na spotkaniu seniorów w dniu 18.04.2015 r. kliknij tutaj
  • "O szczęściu" - Elżbieta Wójcik. Prelekcja na spotkaniu seniorów w dniu 18.12.2014 r. kliknij tutaj
  • "Opus Dei- pochodzenie, misja, inicjatywy" - Joanna Sobczyk, fizyk teoretyk. Prelekcja na spotkaniu seniorów w dniu 13.11.2014 r. kliknij tutaj
  • "Gender- narzędzie wielkiego przewrotu ideologicznego" - Notatka z wykładu pani Marzeny Nykiel. kliknij tutaj
  • "Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu" - Elżbieta Wójcik, lekarz. Prelekcja na spotkaniu seniorów w dniu 17.05.2012 r.  kliknij tutaj
  • "Ideologia gender- wyzwania antropologiczne współczesności - ujęcie bioetyczne" - Abp. Henryka Hoser.". kliknij tutaj
  • "Obowiązkowa edukacja seksualna w szkołach pewną drogą do zniszczenia rodziny i chrześcijaństwa". - Gabriele Kuby, niemiecki socjolog. kliknij tutaj
  • "Religia, polityka i równość płci w Polsce", Raport badawczy instytutu Heinricha Boella. - Wprowadzenie. kliknij tutaj  Tekst raportu. kliknij tutaj

Copyright © 2014. All Rights Reserved.